រថយន្តក្រុងសាច់ប្រាក់កំពូល

ពី 12 ខែកុម្ភៈមិនអាចសាច់ប្រាក់ប្រើជាមធ្យោបាយនៃការទូទាត់ នៅលើឡានក្រុងក្នុងស្រុកដែលបានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល. នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការអំពើប្លន់នៅលើរថយន្តក្រុងមួយដែលទើប. វាគឺជាក្នុងចំណោមអ្នកដទៃ. ការបង់ប្រាក់តាមរយៈកាត Dinturs ធ្វើដំណើរឬវីសា / ម៉ាស្ទ័. អានបន្ថែម dintur.se.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *