បង្ហាញម៉ូដនៅក្នុងGimåfors

image
ការបង្ហាញម៉ូតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍Gimåforsថ្ងៃពុធ 15/10 នៅ 19:00. Herr- និងសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីពី Inca. ខណៈពេលដែលការលក់.

តំណភ្ជាប់
InKa’s Facebook-sida
GimåforsBygdegårdsförening

មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍Gimåfors

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *