ការនេសាទត្រីបានបិទStorjärptjärn

Storjärptjärnនេសាទបានបិទទៅ fr.o.m នេសាទ. ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 28/4.
នៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកទ្វារឡើងវិញនេសាទ 1/6.

បន្ថែម:
holmbygden.se/fiske
entretrading.com
fiskeisundsvall.se

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *