អបអរសាទរ Midsummer

ប្រារព្ធពិធី Midsummer នៅ. 14 នៅលើមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍Gimåforsរាំនៅជុំវិញmaypole. ឆ្នោត, និងការបម្រើ Raffles. សូមស្វាគមន៍! 

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *