យប់នេះបន្ទាប់ពីការសង្គ្រោះបានជូនដំណឹងជាច្រើននៅជុំវិញរន្ទះនិង Liden Holmes

បន្ទាប់ពីព្យុះរន្ទះទើបតែបានអនុម័តដោយមានរន្ទះបាញ់ជាច្រើននៅជុំវិញ Holmes និង Liden. សំឡេងរោទិ៍ពីរបានមកអំពីផ្សែងបានគេមើលឃើញពីឈើ. Räddningstjänsten undersöker just nu läget vid två inrapporterade larm inkomna vid niotiden i Åsen och Dacketjärn. Samtidigt stiger det upp mycket vattenånga efter regnvädret från den varma marken, som lätt gör att dimma kan förväxlas med rök. Enligt ST har ingen bekräftelse på någon brand gjorts ännu av Räddningstjänsten.

អានបន្ថែម:
ST: Larm om skogsbrand vid Vättaberget / Dacketjärn

Se radarbilder nedan från SMHI.
Länk till regn- och blixtkartan hittar du alltid på Holmbygden.se/vader.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *