ខួបមួយសតវត្សមន្តស្នេហ៍ក្នុងÖstbyn

លក់ចេញ!
Östbyn 1:49 – ខួបមួយសតវត្សមន្តស្នេហ៍
ស្ថិតនៅរោះណាស់នៅHolmsjön 50 គីឡូម៉ែត្រពីកណ្តាល Sundsvall

តំបន់:
ផ្ទះនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានព្រៃស្រស់ស្អាតគ្រាន់តែនៅជុំវិញជ្រុង. មានឱកាសល្អណាស់សម្រាប់សកម្មភាពក្រៅដូចជាការហែលទឹកមាន, ជិះស្គី / ការធ្វើលំហាត់ប្រាណបទ, ការនេសាទត្រី, mxm ម៉ាញ់.