វិស្សមកាលទំព័រដើមនៅក្នុងបំពង់ជ្រៅ

ផ្ទះលំហែត្រូវបានលក់! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ម្ចាស់ថ្មី Holmes!

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ទមរីករាយនេះជាមួយនឹងផែនការសួនច្បារ.
patio ជាមួយនាវាឈើ. ផ្ទះសំណាក់គ្រែពីរនិងជាមួយការផ្គត់ផ្គង់ kennel មួយ. ការដើរចម្ងាយទៅកាន់ឆ្នេរនិងចមនតកប៉ាល់និងកៅអី.