ការចូលចិត្តការជួលក្រុម Fulham

ផ្ទះលំហែត្រូវបានលក់! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ម្ចាស់ថ្មី Holmes!


ខ្ទមនៅរដូវក្តៅស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងពីរបន្ទប់និងផ្ទះបាយ. ផ្ទះបាយបំពាក់យ៉ាងពេញលេញនិងបន្ទប់ទឹកផ្កាឈូក. បានស្រស់ស្អាត
beachfront ជាមួយមនតកប៉ាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងHolmsjön. ផ្ទះសំណាក់និងការកសាងផ្ទុក. រានហាលបញ្ចាំងជាមួយនឹងទស្សនៈអស្ចារ្យនៃបឹងនេះ.