វីឡាខ្ញុំ Viking

ផ្ទះនេះត្រូវបានដាក់លក់! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ម្ចាស់ថ្មី Holmes!

“Viking 211” នៅHolmsjön. នៅទីនេះអ្នកនឹងរកឃើញសន្តិភាពនិងភាពសុខដុម!


ក្នុង yard ចាស់ទុំ / ខ្ទមជាមួយនឹងស៊ុមឈើ, 5 ឆ្នាំ, 99 ការ៉េ, ជាមួយនឹងការសម្បត្ដិ beachfront ស្រស់ស្អាតដោយបឹងនេះ. ព្រៃឈើនិងដីកសិកម្មនិងដើម្បីទាំងអស់ 32.000 ការ៉េ. Härbre, ក្រោ, រោង varmbonat, woodshed. សមស្របសម្រាប់ការស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងនេសាទ.

ផែនទីអចលនទ្រព្យធំនៅទីនេះ