julauktion에 오신 것을 환영합니다

Kyrkliga arbetskretsen anordnar den årliga julauktionen med bl.a. handarbeten, hembakat och lotterier. Kom, ropa in, fika och umgås!

시간 및 장소: Fredag 29 november kl. 19:00 på Församlingshemmet i Holm.
Utropare: 토마스 애슬린
Präst: Lars J Huss

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *