Österström 회의 찾고 이미지

Bilder på Holms kyrka och fotboll efterlyses!

Träpatronens Konferens & Kursgård i Österström efterlyser bilder på Holms kyrka både exteriöra och interiöra. Vi efterlyser även bilder på fotboll och Holmvallen. Vi vill använda bilderna i marknadsföringsmaterial kring bröllop och fotbollsläger i bygden.

Skicka bilder till tommie.vesterlund@gmail.com

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *