칼 Tjärn에서 여름 프리미어

Knivtjärn är nu stängd för allt fiske för åtgärder inför sommarpremiären som sker lördagen 17/5-14 에. 08과. Fiskekort finns fr.o.m. 에. 07oo att köpa på den vanliga platsen, carporten invid gula huset utmed vägen somleder mot Knivtjärn.

Entré Trading Sweden hälsar ER välkommen till en som vi hoppas givande tid invid KNIVTJÄRN

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *