새로운 농촌 개발 프로그램에 대한 홀름에서 대화 회의 29/10

Sundsvalls kommun inbjuder den 29 oktober kl 18:30 byborna till Församlingshemmet för dialog om det nya landsbygdsprogrammet. Då kommer representanter från kommunpoliker och tjänstemän. Till samtalen bjuds det på också på fika.

순 스발 시정촌.

Sundsvalls kommun tar fram ett nytt landsbygdsprogram – en övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden. Programmet ska bland annat peka ut serviceorter för kommunen, vilka frågor och insatser som ska prioriteras och hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta med dessa.

Landsbygdsprogrammet tas fram i dialog med boende, företagare och föreningar på landsbygden. Under hösten 2015 bjuder Sundsvallskommun därför in till öppna dialogmöten för allmänheten i olika delar av kommunen. Syftet är att samla in förslag och inspel till arbetet. På mötet deltar politiker och tjänstemän som arbetar med framtagandet.

Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika!

자세히보기:
Nuvarande landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun
26/1 -15 ST.nu: Nu ska hela Sundsvall leva

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *