Österströms 잡화 휴일 화합물

우리 사업은 아름다운 Österström의 근처에. Föreningen förvaltar bagarstugan som finns till allmänheten gagn och ordnar även sammankomster i trakten. 좋은 집에서 만든 빵을 희망하는 사람은 약 아늑한 빵집을 빌려 우리의 수. 40 저렴한 비용에 대한 평방 미터.

Hyra av bagarstuga: 50 KR.

누구든지, 원하고, 규칙을 채택 / 조례는 협회에서 채택, 회원이 될 수 있습니다. 그러나 홀름 교구 경계에 거주하는 회원 만 투표 할 수있는 권리를 가진. För övriga beviljas stödjande medlemskap. 3 월에 시작시의 결정에 따라 2016 회비 50 / 년 한 델스 개간 번호로 지불해야 6344, 계정 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/vilka som är avsändare vid inbetalning.

자세히보기
17/3 -16: Österströms Bygdegårdsförening nystartar!
10/5 -18: Österström에서 벼룩 시장

접촉
카리나 헐트먼 0692-300 92 (빵집의 임대를 관리).
.

(Före detta Österströms Bygdegårdsförening)
(Föreningen hette före 2016 “Österströms 커뮤니티 센터 협회” och var länge fastighetsägare av den s.k. “올드 스쿨” i Österström. Föreningen stod värd för samlingslokalen och tjänade bygden vid åtskilliga fester, dans-, biokvällar och möten genom tiderna. Lokalen är sedan ca 2012 såld till privat ägo.)

화합물