ໃຫ້ສຽງຂອງທ່ານໄດ້ຍິນ! ເບິ່ງບ່ອນທີ່ແລະໃນເວລາທີ່ຊາວ Stockholm ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນເລືອກຕັ້ງ

Caring ສໍາລັບຊາທິປະໄຕແລະບໍ່ໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍບັນຫາຫົວໃຈຂອງທ່ານໃນມື້ອື່ນ! ທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອາທິດ 9 ເດືອນກັນຍາ.


ລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງ 9-12 ເຮັດແບບສໍາຫຼວດ Anund ຟາມ Preschool ເປີດໃຫ້ທັງຫມົດ, ເລື່ອງບ່ອນທີ່ທ່ານກໍາລັງລົງທະບຽນທີ່ບໍ່ມີ (ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຈະນັບເປັນຄະແນນສຽງຕົ້ນ). ຈືຂໍ້ມູນການໃຫ້ ທັງສອງເອກະສານປະຈໍາຕົວແລະບັດລົງຄະແນນສຽງ.

ປະຊາຊົນ, ລາຍລັກອັກສອນໃນ Holm ລິເວນໃກ້ຄຽງແລະໂຮງຮຽນ Liden ທີ່ລົງຄະແນນສຽງສະຖານທີ່ສຸດບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົາ, ຍັງສາມາດລົງຄະແນນສຽງມີລະຫວ່າງທ່ຽງ 8-20. ໃນທີ່ນີ້ມັນເປັນພຽງພໍທີ່ຈະເອກະສານລະຫັດ Incorporated.

ໂຊກດີ!
#ShepherdsHut

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການເລືອກຕັ້ງ, val.se.

ກູ້ໄພການແຈ້ງເຕືອນຄືນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຟ້າຜ່າຈໍານວນປະມານ Holm ແລະ Liden

ຫຼັງຈາກທີ່ເປັນ thunderstorm ກໍເສຍຊີວິດໂດຍໄດ້ມີການໂຈມຕີຟ້າຜ່າຈໍານວນປະມານ Holm ແລະ Liden. ສອງປຸກໄດ້ມາກ່ຽວກັບຄວັນເຫັນຈາກປ່າທໍາມະຊາດ. Räddningstjänsten undersöker just nu läget vid två inrapporterade larm inkomna vid niotiden i Åsen och Dacketjärn. Samtidigt stiger det upp mycket vattenånga efter regnvädret från den varma marken, som lätt gör att dimma kan förväxlas med rök. Enligt ST har ingen bekräftelse på någon brand gjorts ännu av Räddningstjänsten.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ:
ST: Larm om skogsbrand vid Vättaberget / Dacketjärn

Se radarbilder nedan från SMHI.
Länk till regn- och blixtkartan hittar du alltid på Holmbygden.se/vader.

ການທ່ອງທ່ຽວສິລະປະທີ່ດີທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນGimåfors


ການທ່ອງທ່ຽວສິລະປະທີ່ດີທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທ້າຍອາທິດGimåfors.

ສິລະປິນ Ann Badman, Curt Agge, Eva, Liisa Jonsson Holappa, Hanna Hasse, Lily Gälldinຂອງພຣະອົງ, Lena Sellstedt och Ulla-Britt Hill har i helgen hållit konstrunda på Gimåfors bygdegård. Runt sjuttiotalet gäster har varje dag kommit för att beskåda eller köpa av deras alster på Gimåfors bygdegård. Även lunchserveringen var populär. Målningar av många olika slag finns att se. Även fotografier och keramik.

Ett stort dragplåster har nog också varit lunchserveringen, då många gäster, boende och stugägare runtomkring passar på att äta lunch i samband med besöket, sade Stefan Edinen av arrangörerna i Gimåfors bygdegårdsförening.

Bilder från konstrundan

ງານວາງສະແດງສິນລະປະໃນວັນອາທິດGimåfors 20-22/7

ສໍາລັບ 6:e ປີຕິດຕໍ່ກັນ – ພົບ 7 ສິລະປິນ 1 hus

Fredag till söndag 20-22/7 2018 ສຸດ 11.00 ກັບ 16.00

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: Ann Badman, Curt Agge, Eva, Liisa Jonsson Holappa, Hanna Hasse, Lily Gälldinຂອງພຣະອົງ, Lena Sellstedt, Ulla-Britt Hill.

Välkommen till Gimåfors och en Stor mini-konstrunda!

Mellan klockan 12.00 ກັບ 15.00 är serveringen öppen där det serveras lunch samt fika.

För mer info, ວົງ 070-326 62 20
ອົງການຈັດຕັ້ງ: Gimåfors bygdegårdsförening med stöd av Sundsvalls kommun