Dēlis

Sadarbībā hbu valde šobrīd:

priekšsēdētājs Niklas Wikholm
priekšsēdētāja vietnieks Patrik Lindmark
biedrs Ulf Andersson
mantzinis Glenn Widén
biedrs Kent Norling
aizstājējs Marianne Fors
aizstājējs Jan Strömberg
aizstājējs Stefan Edin

izvirzīšana:

Åsa Hallberg (sasaukšanu), Max Wikholm

Grāmatveži:
Görgen Olsson
Anna-Greta Nyström Wiklund

auditori vietnieki:
Hans Wikholm
Maria Norberg

Jauns ikgadējā sanāksme ievēlēšanai valdes locekļu notiks martā 2017.

Lūdzu, sazinieties ar mums šeit.