Dēlis

Sadarbībā hbu valde šobrīd:

priekšsēdētājs Niklas Wikholm
priekšsēdētāja vietnieks Patrik Lindmark
Sekreterare Jan Strömberg
mantzinis Glenn Widén
biedrs Marianne Fors
aizstājējs Ulf Andersson
aizstājējs Stefan Edin
aizstājējs Catrin Kolbäck
aizstājējs Christin Olsson

 

Jauns ikgadējā sanāksme ievēlēšanai valdes locekļu notiks martā.

Lūdzu, sazinieties ar mums šeit.