УЈП Холм

PRO Холмс 60-годишнината 12 август 2005 на Österström.

PRO (Националната организација на пензионерите) е организација за стари лица и е неутрален во однос на политичките, верски и воздржаност организации. Секој со било каков вид на пензија се добредојдени како членови.

PRO Холм е формирана на 9 септември. 1945 каде што годишниот надомест утврден за 1 круна за мажите и 50 проценти за жени. Денес е на годишниот надоместок 220 SEK. Одборот се состои од единаесет лица.

Контакт:
Претседателот Стефан Андерсон 070-302 37 43