അലക്സാണ്ടർ ഹ്ജെല്മ് അ̊സ്ലിന് കേക്ക് പ്രതിഫലമായി

Indal-Holm och Lidens Centeravdelningar belönades Alexander Hjelm Åslin med tårta för sitt goda arbete med affär’n i Holm.

Läs mer om reportaget i ST.nu.

 

 

 

 

 

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *