നേതാവ് സ്നോമൊബൈലിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ

.

.

Drakabergets ledarbeten pågår.

Det har bl.a. sladdats Kyrkstigen Storhullsjön-Holm, så att den är farbar. Likaså leden Holm-Liden.

.

.
För den som vill ta en söndagsutflykt öppnade även Hullsjöns skotercafé i helgen och har öppet söndagar framöver mellan 11.00-15.00.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
ദ്രക പർവ്വതം സ്നോമൊബൈലിൽ ക്ലബ്ബ്, med länkar till hemsidan och facebook-sidan med fler bilder.
Storhullsjöns hemsida med bygdinfo om skotercafé m.m.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *