അരച്ചുകലക്കി ഹിൽ വിനോദം പോസ്റ്റുചെയ്ത

അപ്ഡേറ്റ്:

Nu finns Vettenbacken tillagd under ഒഴിവുവേള, med en dagsfärsk artikel ur Sundsvalls Tidning.

Läs om backarna, öppettider, kontaktpersoner hemsida m.m.

 

 

.
Andra nyheter på Hemsidan är att ett gult genvägsfält på förstasidan lagts till med aktuella länkar. Det går nu även för alla att skriva in händelser i Holm-kalendern, ത്.എക്സ. föreningsmöteten. Dessutom har på förslag från idé-mötet en idé-låda lagts till där DU kan dela med dig av dina kloka idéer för bygden.
Sidorna nås även under…/hbu-ft/folj-holmbygden-se/” ഒപ്പം “…/kontakt/ide-lada/“.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *