വടക്കൻ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്തൊബെര്ഫെസ്ത്

Skål bönder!.
Nu möts vi igen på logen! Det är dags att ta ton och inta partystämning nu när höstmörkret faller på.

Lördag den 12 ഒക്ടോബര് 19.00-00.00 serverar vi tysk-norrländsk buffé och baren håller öppet. Passa på att prova på ”en smak av forntid och nutid”. Rester av drycken från 7000 f. Kr har hittats i Kina. I Skandinavien har drycken framställts kontrollerat sedan bronsåldern.

.
.

.
På scenen från 20.00 trubaduren Petter Tideström.
Lyssna på ett smakprov här ovan.
Oktoberfest 2013.

Buss, dryck och buffé 299:-.
(Medlemmar i Holms Hembygdsförening,
Holms SK och PRO Holm 269:-)

BusstiderseEventbussar” ഓൺ
www.trapatronen.se.

Boka platser via telefon 0692-304 00 ഏറ്റവും പുതിയ
8 ഒക്ടോബര്. Telefontid 08-17 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ.

Ladda ner flyer här.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *