റിങ്ക് ംയ്സ്പൊലദ്!

ംയ്സ്പൊലദ് എനിക്ക് അനുംദ്ഗ̊ര്ദ് ആണ്.
ഇപ്പോൾ, ഒടുവിൽ അനുംദ്ഗ̊ര്ദ് സീസൺ തയ്യാറാണ് റിങ്ക്. ഹസെയും ംയ്സ്പൊലദ് ഇന്ന്. വെറും വരട്ടുക കൈ ഡ്രാഗ് പോയി!

നാളെ ഹത്ത താപനില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വാം വസ്ത്രം പരിഗണിക്കാതെ ശുപാർശ!
ഇവിടെ ഹൊല്മ് വാരാന്ത്യം കാലാവസ്ഥ കാണുക.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *