ലൊ̈വ̊സ്ത്ജ̈ര്ന് ഫെബ്രുവരി ഫിഷിംഗ്

Ladda ner flyer för Lövåstjärns fiskedag i pdf här.

Lördagen 15/2 -14 ചെയ്തത്. 09oo öppnar jag för en fiskedag på LÖVÅSTJÄRN, stopptid 14oo, med prisutdelning ca. ചെയ്തത്. 15ഒപ്പം.Ädelfisk i Lövåstjarn.

1:a pris, vinstvärde > 5000 KR, andra priser antal och vinstvärde beroende på deltagarantal för dagen.

Servering av nygräddade kolbullar med lingonsyltvarm korv med tillbehörläsk. Kaffe finns för deltagarna under dagen, vidkymigtväder ordnar vi till varm buljong.

Karta med Lövåstjärn..
.
Välkomna till en trevlig dag på LÖVÅSTJÄRN

hälsar Entré Trading / റോളണ്ട്

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *