സ്പൊര്ത്ലൊവ്സക്തിവിതെത്!

ബുധനാഴ്ച 5 മാർച്ചിൽ. 17:00 är det Allbergsdagen och alla stora som små inbjuds att komma och åka pulka och kälke i Allbergsbacken. വന്നുപോകുന്ന, പാനീയം കോഫി അല്ലെങ്കിൽ യും ഗ്രില്ലിംഗും.

#ശെഫെര്ദ്ശുത് bjuder på korv med bröd och kaffe och bulla!

ചോദ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക വ്യക്തി
Janne Winroth 070-568 15 25

കൂടുതൽ അറിയുക അല്ല്ബെര്ഗ്സ്ബച്കെന് കാണാനോ അല്ല്ബെര്ഗ്സ്ദഗെന് നിന്ന് നേരത്തെ ചിത്രങ്ങൾ.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *