എസ്.ടി: ജീവനുള്ള നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ ന് വചനം

Glöm inte bort oss”. Så rubriceras ordet fritt av dagens insändare i ST.
Läs insändaren om en Levande landsbygd.Hela Sundsvall ska utvecklas och hela Sundsvall behöver utvecklas. Detta finns skrivet i kommunens mål- och resursplan för 2014. Vidare finns att läsa att målet är fördubblad kollektivtrafik 2015. Det är bra. Trots detta har nästan alla bussturer dragits in för oss…”.
19/3 ST.nu: Läs fortsättningen här på Sundsvalls Tidnings hemsida.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *