ഇന്നു രാത്രി ഹൊല്മ് വല്ലെന് മൊബൈൽ റീസൈക്കിൾ

Återvinningscentral ikväll på Holmvallen.തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 18:00-21:00 കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒരു മൊബൈൽ റീസൈക്കിൾ ഹൊല്മ് വല്ലെന് ചെയ്തത് മുൻസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഇല്ല. Samtidigt ett bra tillfälle att träffa lite folk och avnjuta en kopp kaffe på Holms vackra idrottsanläggning.

Det går lämna grovsopor, bygg- och trädgårdsavfall, förpackningar och farligt avfall såsom färg, olja, lysrör, vitvaror och elavfall. Det går också bra att lämna saker till återbruk för Erikshjälpen. Kostnaden ingår i den vanliga hushållstaxan för hushållen i Sundsvalls kommun.

കൂടുതൽ അറിയുക Renhållning i Holm.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *