ഹൊല്മ് ഫൈബർ വാർഷിക യോഗ 12/6 ഒപ്പം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നോട്ടീസ്!

ഹൊല്മ്-ഫൈബർ ചെറിയഹൊല്മ് ഫൈബർ സാമ്പത്തിക അസോസിയേഷൻ ദി വാർഷിക പൊതുയോഗം (വാർഷിക യോഗം) ഞായറാഴ്ച 12 ജൂൺ. 17.00 തടി ഉരസലായിരുന്നു.ഇതിന് ന് കോൺഫറൻസ് & Kursgård i Österström. Länsstyrelsen skall dessutom fatta beslut kring vår ansökan senast den 31 മേയ് (!), vilket innebär att resultaten angående bidragen förhoppningsvis kan presenteras vid årsmötet.
Passa på att betala eventuella kvarstående medlemsavgifter!
കൂടുതൽ ഇവിടെ വായിക്കുക.
Årsavgift 100:- ബൾഗേറിയ വരെ 500-0229. Skriv fastighetsbet. och namn som meddelande.

Eftersom det är en mycket betydelsefull information som då kommer att meddelas är det viktigt att alla medlemmar som har möjlighet infinner sig vid årsmötet.
മരവും ഉരസലായിരുന്നു.ഇതിന് bjuder på kaffe o kaka!

സ്വാഗതം!

Läs mer om föreningen och medlemskap på holmbygden.se/holmfiber.

പിഡിഎഫ് Läs kallelse och dagordning.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *