സ്തൊര്ജ̈ര്പ്ത്ജ̈ര്ന് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന്!

ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന സ്തൊര്ജ̈ര്പ്ത്ജ̈ര്ന് ഒരു പുതിയ മത്സ്യബന്ധന സീസൺ പ്രീമിയറിനായി സ്വാഗതം 2016 06 01. ഫിഷിംഗ് ലൈസൻസുകൾ പണം ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും, 100kr/dag i en automat vid Österströms Herrgård.

ഹൊല്മ്സ് ഫിസ്കെവ̊ര്ദ്സൊമ്ര̊ദെ

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *