ഹൊല്മ് മുത്ത് – വില്പനയ്ക്ക് ക്യാമ്പ് സാൻഡ് ന̈സെത്സ്!

Nu finns möjligheten att förvärva en väl inarbetad camping vid Holmsjöns
strand i Västernorrlands län. നല്ല വികസനം, unikt
vackert strandläge vid Holmsjön. 39 st Husvagnsplatser. 3 st stugor
för uthyrning. ഭോജനശാല. Grillplatser. Strövområden.

Se fler bilder och läs mer på mäklarens hemsida:
സംദ്ന̈സെത് 124, Michael Trolle

Se även sidan: “ഒഴിവുവേള / സംദ്ന̈സെത് പ്രവർത്തനങ്ങളും

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *