ബൊഒക്മൊബിലെ


ബൊഒക്മൊബിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ലഭ്യമായ ഒരു റോളിംഗ് പൊതു ലൈബ്രറി.
ഇത് ഏകദേശം ഉണ്ട് 3500 നോവലുകൾ രൂപത്തിൽ ഓരോരുത്തരായി ന് സ്ഥാനപ്പേരുകൾ, എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറികൾ പുസ്തകങ്ങളും. കടം ഓഡിയോ പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ൽ എംപി 3 ഫോർമാറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു മാധ്യമ ജൂക്ക്ബോക്സ് ഉണ്ട്. , ബസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകം കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിരക്കൊന്നുമില്ല, അടുത്ത തിരിവ് മറ്റൊരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ഓർഡർ.

Bokbussen besöker regelbundet Holm en gång i månaden. Under våren 2016 – ബുധനാഴ്ചകളിൽ 27/1 24/2 30/3 27/4 25/5.
12.20-12.30 ചായ്വ് 126
12.40-14.10 അനുംദ്ഗ̊ര്ദ്, vid skolan
14.25-14.45 വികെ
15.00-15.15 ലൊവികെന്
16.10-16.25 സുന്നംസ്ജൊ̈
16.50-17.20 Sulå

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബസ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും നിർത്തും Do?
ബൊഒക്മൊബിലെ ഹൊല്മ്സ്ജൊ̈ന് ചുറ്റും സമയം ധാരാളം ഉണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്റ്റോപ്പുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഏറ്റവും സ്വാഗതം 060-19 18 28 അഥവാ bokbussen@sundsvall.se. Nya turlistor för bokbussen hittar du även här.

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കടം താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ?
ബൊഒക്മൊബിലെ ജീവനക്കാരും കുട്ടികളെ വിളിക്കുക- മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത് ബാല്യകാലം, ലൈബ്രറി 060-19 18 28. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന അത് എടുത്തു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി മുൻകൂട്ടി പുസ്തകങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ: bokbussen@sundsvall.se ലൈബ്രറി കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ക്രമീകരിക്കും, സ്ഥലത്തു, ബസ്സിൽ

17/2 -16 Holmbygden.se: ബൊഒക്മൊബിലെ “മൊബിബ്ബ്ലന്” – ഉരുളുന്ന ലൈബ്രറി
24/10 -15 സുണ്ധ്സ്വല്ല് തിദ്നിന്ഗ്:
Mobilt bibliotek ersätter gamla bokbussen
29/10 -15 യൂട്യൂബ്: Klibb från invigning av nya bokbussen “മൊബിബ്ബ്ലന്”
4/10 -12 Holmbygden.se: ബൊഒക്മൊബിലെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല

കോൺടാക്റ്റ്
070-660 42 32, 060-19 18 39
bokbussen@sundsvall.se

പത്തായപ്പുര- ബാല്യകാലം, ലൈബ്രറി:
060-19 18 28,
barnbiblioteket@sundsvall.se
ലൈബ്രേറിയന്റെ ബിര്ഗിത്ത ഇന്ഗെബ്രംദ്,
Chaufför/biblioteksassistent Jan Åkerström.

വെബ്സൈറ്റ്: bibliotek.sundsvall.se/web/arena/bokbussen

Karta med bokbussen hållplatser

Bokbussen på Facebook