പംതിംല̈മ്നിന്ഗ്ഷ്ത̈ല്ലെന്

Här kan du som vill hjälpa Holms föreningsliv lämna in pant i särskilda säckar. Du behöver alltså inte stå och mata i varje burk/PET-flaska för sig.
Zooma i kartan för att hitta ett ställe nära dig. (Endast för föranmäldapanthjälpare”).

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *