Холм-ын Орон нутгийн Түүх Нийгэм

Holms бий hembygdsförening 1983 бүх төрлийн дурсамж хамгаалах зорилтыг байна. Сүүлийн үед Холм тойрог амьдрал, үйл ажиллагааг онцлон гэхэд, сэрээсэн сонирхол, бүтээсэн эх орныхоо ойрын хайр шиг.

Österström онд Хиам

Холбоо бусад зүйл хөдөө тоглоом тохируулах дунд байна “Österström хаан” болон “мэйл дээрэм”. Энэ нь Зүүн эрчим хүчний шугамын тухай кино гаргаж, гүйцэтгэсэн билээ ийм Loviken Биг чулуун boathouses нь коньяк, барилга байгууламж зэрэг түүхэн барилга шинэчлэл.

Холбоо барих
ТУЗ-ийн дарга. Горан Loviken 0692-510 42 OCH нууц. Соня Filipsson 0692-510 51

вэб сайт
hembygd.se/holm