Allbergsbacken

Allbergsbacken Холм-ийн pulk байна- болон toboggan ажиллах дугаар 1 Holmsjön үл хайхран нь наран шарлагын газар. явган толгод нь авахын тулд, тээврийн хэрэгсэл буюу мотортой нь. Хааяа ч бас зүгээр л толгод дээр läggdan үед машины парк хүрзээр.

Бид орой явах ёстой, тэнд газар дээр нь гэрэлтүүлэг гараар гэрэлтэж. гэрэлтүүлэг Гэрэл тусламжтайгаар хамт ирдэг (ногоон), зам дээр lampstolpen дээр сууж. гэрэл нь таймер нь автоматаар гарч.

Allbergsbacken 2012

T.v.: толгодын зураг, спортын баярын 2012.
T.H.: гэрэл асаах товч.
.
Хилл Way дор оршдог 320 (62°39’10.3N 16°38’09.4″E) vid korsningen in mot Holms Kyrka när man kommer österifrån – från Sundsvall. газрын зураг дээр доор томруулан, илүү үнэн зөв харах.

Чөлөөт цаг буцах