Төлөөлөн удирдах зөвлөл

холбоо HBU ТУЗ-ийн одоо байгаа:

ТУЗ-ийн дарга Niklas Wikholm
дэд дарга Patrik Lindmark
гишүүн Ulf Andersson
нярав Гленн өргөжүүлэх
гишүүн Кент Norling
орлуулж бичих Marianne Fors
орлуулж бичих Jan Strömberg
орлуулж бичих Стефан Эдин

нэр дэвшүүлэх:

Аса Hallberg (зарлан), Макс Wikholm

нягтлан бодогч:
Görgen Olsson
Анна-Грета Nyström Wiklund

Шадар аудиторууд:
Ханс Wikholm
Мария Norberg

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох Шинэ жил бүрийн уулзалт гуравдугаар сард явагдана 2017.

Энд бидэнтэй холбоо барина уу.