Төлөөлөн удирдах зөвлөл

холбоо HBU ТУЗ-ийн одоо байгаа:

ТУЗ-ийн дарга Niklas Wikholm
дэд дарга Patrik Lindmark
Sekreterare Jan Strömberg
нярав Гленн өргөжүүлэх
гишүүн Marianne Fors
орлуулж бичих Ulf Andersson
орлуулж бичих Стефан Эдин
орлуулж бичих Catrin Kolbäck
орлуулж бичих Christin Olsson

 

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох Шинэ жил бүрийн уулзалт гуравдугаар сард явагдана.

Энд бидэнтэй холбоо барина уу.