दीप पाईप मध्ये सुट्ट्यांमध्ये घर

फुरसतीचा वेळ घर विकले जाते! Holm नवीन मालक आपले स्वागत आहे!

Välkommen till denna trevliga stuga med trädgårdstomt.
Uteplats med trädäck. दोन बेड अतिथीगृहात आणि कुत्र्यासाठी घर पुरवठा. बीच आणि उतरविल्यानंतर आणि नोकरी पायी चालत जाण्याच्या अंतरावर.