Jaktskyttebana

Holm लक्ष्य सराव Vike मध्ये पुस्तक इची पाने भर्रकन उलटणे शिकार आपले स्वागत आहे. ट्रॅक वर हलवून लक्ष्य येथे शूटिंग रुळांमधील लक्ष्य मार्ग आहेत. दोन आहेत “skjutholkar” उपलब्ध समर्थन M.M. सह. एक नाश्ता- आणि बैठकीची खोली देखील त्याच इमारतीत उपलब्ध आहेत.

बुकिंग आणि माहितीसाठी:
ट्रॅक संपादक Ulf Andersson
070-679 20 48 किंवा 073-801 95 57

Karta fällda älgar
टी.

मागे पर्यटन / फुरसतीचा वेळ