Pab tau nyob hauv tsev

Det finns olika möjligheter att få hjälp med vardagen i hemmet för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

 • AnlitaFixar’nför att undvika fallskador. Nyeem ntxiv.
  Fixar’n är en person som kommer hem och hjälper dig som är äldre eller funktionsnedsatt. Tjänsten kostar ingenting. Ring 070-191 61 21.
  Att undvika fallolyckor i äldres hemmiljö”.
 • Hemsjukvård. Nyeem ntxiv.
  Du kan till exempel få hjälp med: insulinbehandling, omläggning av sår, ögondroppar och medicindelning. Kontakt/information: Kommunens växel 060-19 10 00.
 • Hemtjänst. Nyeem ntxiv.
  Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Du kan få hemtjänst för sådant du inte klarar av på egen hand. Från och med hösten 2012 är det valfrihet inom hemtjänsten.
  Handläggningsenhetens mottagningsgrupp: 060-19 25 50.
  Närmsta hemtjänstlokal, Liden: 0692-101 36.
 • Hushållsnära tjänster. Nyeem ntxiv.
  Du kan välja ett privat företag som utför tjänsterna, ofta kallathushållsnära tjänster”. För hushållsnära tjänster kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden. Beställ tjänsten direkt hos det privata företag du vill ha.
 • Mat levererad hem. Nyeem ntxiv.
  Behöver du få maten levererad hem, hjälp med att laga till den eller kanske hjälp vid måltiden? Allt det kan du ansöka hos kommunen om. Leveranskostnad (2012) 250KR/hli.
 • Trygghetslarm och spisvakt. Nyeem ntxiv.
  Ett trygghetslarm kan göra att det känns säkrare att vara i hemmet både natt och dag. Du kan snabbt få kontakt med personal alla tider på dygnet.
  Att ha en timer på spisen kan även minska oron att glömma plattorna på när du lagar mat. En sådan kan du få installerad utan biståndsprövning.

 

Yog xav paub ntxiv,:
Kommunens hemsida för
hjälp i hemmet.

Sib cuag:
Sundsvalls Kommun 060-19 10 00.