Östbyn मा आकर्षक Centenary

बेची!
Östbyn 1:49 – आकर्षक Centenary
सुन्दर Holmsjön मा स्थित 50 केन्द्रीय Sundsvall देखि मी

क्षेत्र:
घर बस कुना को आसपास जंगल संग एक सुन्दर क्षेत्र मा स्थित छ. त्यहाँ यस्तो पौडी रूपमा बाहिरी गतिविधिहरु लागि धेरै राम्रो अवसर हो, स्की / व्यायाम ट्रयाक, माछा मार्ने, शिकार mxm.