घरेलु भाडा झुकाव

आराम घर बेचिएको छ! स्वागत छ Holm नयाँ मालिकहरूलाई!


दुई कोठा र भान्सा संग सुन्दर गर्मी घरेलु. पूर्णतः भान्सा र स्नान कोठा. राम्रो
Holmsjön यसको आफ्नै तटबन्ध संग Beachfront. गेस्ट हाउस र भण्डारण भवन. ताल को ठूलो दृश्य जांच कौसी.