Vike नाफारहित ब्याज समूह

Vike नाफारहित ब्याज समूह सबै प्रकार को समारोह र जमघट लागि व्यक्तिविशेष र संगठनका लागि पुरानो स्कूल Vike बाहिर किराए. यहाँ, अन्य कुराहरु, आयोजित बिंगो, luftgevärsskytte, टेबल टेनिस, 40-वार्षिकोत्सव, मिलेनियम पार्टी र स्किइङ प्रतियोगिताहरु मा पुरस्कार.
विद्यालयको भाडा सम्पर्क: KJELL PETTERSSON 070-326 28 27

स्कूलमा त्यहाँ एक बेकरी ओवन जहाँ तपाईं रोटी सेंकना गर्न सक्नुहुन्छ पनि छ.
किराया Bakehouse सम्पर्क: Berit Sahlin 0692-500 38

सहमतिलाई पनि लागि जिम्मेवार छ elljusspår. ट्रयाकको सुरु र स्कूलमा खत्म र छ 2,5 किलोमिटर. को जगिङ ट्रयाक थप पढ्नुहोस् यहाँ.