Join Holm fiber vereniging en hebben de mogelijkheid om glasvezel breedband!

Holm Fiber Ekonomisk Förening har som plan att bygga fiberbredband till byarna kring Holmsjön. För att göra det så måste vi i föreningen söka bidrag hos länsstyrelsen. Idag är vi 120 medlemmar i föreningen men vi behöver bli flereftersom att bidraget ökar ju fler vi är i föreningen.

De contributie is 100 kronor per år, tillsammans med en inträdesavgift på 100 SEK (som återbetalas vid eventuellt utträde). Så anmäl dig nu till vår förening för att ha möjlighet till fibernät!

I mars 2014 ska bidragsansökan vara gjord och projekteringen samt upphandlingar bör vara klar innan. Det är även då som vi bestämmer kostnad för indragning av fiber till varje hushåll. Då kan du bestämma om du vill vara med eller inte.

Blir projektet verklighet så får du tillgång till internet, tv och telefoni samt framtida möjligheter till olika typer av trygghetslarm och vårdtjänster med mera.

Förutom att du själv får fiber så är det här ett viktigt projekt därför att det:

  • Ökar hela bygdens utveckling och attraktionskraft.
  • Ökar möjligheten för entreprenörer och företagande i vår bygd.
  • Ökar möjligheten att sälja eller hyra ut din fastighet.

Exempel på månadskostnader
Kostnader idag.

I exemplet nedan ingår investeringskostnaden i de första 60 månaderna.
Voorbeeld.

Det finns alternativa lösningar för stugägare och sommarboende om man bara vill ha ovanstående tjänster del av året. Då har man löpande abonnemang med två månaders uppsägningstid.

Kontaktpersoner och anmälan
Bo Lindroos 070-696 53 40 , Stefan Edin 073-070 34 40 , Bengt Sahlén 070-109 58 25

Anmälan kan också ske via

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *