Buitengewone Algemene Vergadering van Holm Fiber

Bo Lindroos, Keith Sahlin, Roland Hultman, Lars-Erik Persson, Ulf Wikholm och Stefan Edin på ett extrainsatt styrelsemöte i Gimåfors.

De andere dag ontmoette Holm Vezels board op een buitengewone vergadering. Till medlemmarnas glädje kan det sägas att Länsstyrelsen efter alla byråkratiska förseningar nu äntligen arbetar med Holms Fibers ansökan. Sedan nya regler nu tillkommit i år önskar Länsstyrelsen kompletteringar av uppgifter vilket var anledningen till mötet.

Denna gång samlades bygdens bredbandseldsjälar över en kopp kaffe med vetelängd i Projekthuset vid Gimåfors Bygdegård. Nästa gång är styrelsemötet förlagt till den andra änden av Holmsjön, van “Hultmansrakan”. Arbetet med fiberbredbandet till Holm knyter ihop byarna både bildligt och bokstavligt runt Holmsjön.

Det är ett omfattande ideellt arbete som läggs ner med att läsa paragrafer i ansökningsregler, hitta projektledare, kalkylera budget och driva in medlemsavgifter m.m. Sammantaget är det idag drygt 180 medlemmar i föreningen, både bofasta och stugägare.

Läget idag är att Bynet står för projektering av fiberdragningen, medan anbud finns att tillgå för val operatör och driftansvarig för nätet. Det återstår också att välja byggherre. Allt klubbas dock först efter att Länsstyrelsen och Jordbruksverket slutligen godkänt ansökan och beviljat ekonomiskt stöd. Förhoppningen är att den godkänns snart efter att Holm Fiber kompletterat med efterfrågade uppgifter, zodat het praktische werk kan beginnen in de lente / zomer.

OBS!
– Als u nog niet betaald de jaarlijkse vergoeding voor 2016 (en sommige zelfs 2015), Daarbij CROSSING!
Betaal de jaarlijkse vergoeding 100:- BG 500-0229, schrijven eigendom aanwijzing en de namen.
– Heeft u als lid gewijzigd email, telefoonnummer of adres? Vernieuw deze.
– Voor degenen onder u die hebben de accommodatie Holm Fiber nog niet aangemeld, is de tijd om het nu te doen, naar een goedkopere abonnementsgeld te krijgen voordat het startschot gaat. Meer informatie en hier registreren.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *