ਆਪਣੇ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਬਣਾਓ! ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ੍ਟਾਕਹੋਲ੍ਮ ਵਸਨੀਕ ਚੋਣ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਜਦ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ! ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ.


ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9-12 Anund ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਚੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ). ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੋਨੋ ID ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ.

ਲੋਕ, Holm ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ Liden ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ 8-20. ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ID ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ.

ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ!
#ShepherdsHut

ਸਰੋਤ: ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ, val.se.

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ Holm ਅਤੇ Liden ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ

Efter att ett åskväder nyss dragit förbi det varit många blixtnedslag kring Holm och Liden. Två larm har kommit om rök som setts från skogen. Räddningstjänsten undersöker just nu läget vid två inrapporterade larm inkomna vid niotiden i Åsen och Dacketjärn. Samtidigt stiger det upp mycket vattenånga efter regnvädret från den varma marken, som lätt gör att dimma kan förväxlas med rök. Enligt ST har ingen bekräftelse på någon brand gjorts ännu av Räddningstjänsten.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ: Larm om skogsbrand vid Vättaberget / Dacketjärn

Se radarbilder nedan från SMHI.
Länk till regn- och blixtkartan hittar du alltid på Holmbygden.se/vader.

Gimåfors ਵਿਚ ਚੰਗੀ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆਰਟ ਦੌਰੇ


Välbesökt konstrunda i Gimåfors i helgen.

Konstnärerna Ann Badman, Curt Agge, Eva-Liisa Holappa Jonsson, Hanna Hasse, Lilja Hans Gälldin, Lena Sellstedt och Ulla-Britt Hill har i helgen hållit konstrunda på Gimåfors bygdegård. Runt sjuttiotalet gäster har varje dag kommit för att beskåda eller köpa av deras alster på Gimåfors bygdegård. Även lunchserveringen var populär. Målningar av många olika slag finns att se. Även fotografier och keramik.

Ett stort dragplåster har nog också varit lunchserveringen, då många gäster, boende och stugägare runtomkring passar på att äta lunch i samband med besöket, sade Stefan Edinen av arrangörerna i Gimåfors bygdegårdsförening.

Bilder från konstrundan

Gimåfors ਐਤਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 20-22/7

ਲਈ 6:e året i radMöt 7 konstnärer i 1 hus

Fredag till söndag 20-22/7 2018 'ਤੇ 11.00 ਨੂੰ 16.00

Deltagare: Ann Badman, Curt Agge, Eva-Liisa Holappa Jonsson, Hanna Hasse, Lilja Hans Gälldin, Lena Sellstedt, Ulla-Britt Hill.

Välkommen till Gimåfors och en Stor mini-konstrunda!

Mellan klockan 12.00 ਨੂੰ 15.00 är serveringen öppen där det serveras lunch samt fika.

För mer info, ਰਿੰਗ 070-326 62 20
ਪ੍ਰਬੰਧਕ: Gimåfors bygdegårdsförening med stöd av Sundsvalls kommun