ਬਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਪਾਟ

ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ.
Torpställe i Sjöändan.
Holsjöändan ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਫਟ. ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾ. ਚੰਗਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਨ ਇਮਾਰਤ, ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਗੈਰਾਜ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਇਮਾਰਤ. ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਅਸਲ ':
ਕਰਤਾ Sjöändan.ਇਨ ਜਾਇਦਾਦ
ਲਿਵਿੰਗ ਖੇਤਰ 45 m²
ਲੂਤ ਆਕਾਰ 4 260 m²
ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਰਮ

ਕੀਮਤ: 195 000 ਬਾਲਗ.

ਐਡਰੱਸ:
Sodalen 114, 860 25 Kovland
ਵੱਡੇ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ:
Annons hos mäklare.
ਨਕਸ਼ੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ Hemnet 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ.