ਬੱਸ

ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ
Holm ਅਤੇ ਗੱਲੀਵਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ
ਲਾਈਨ 28 ਗੱਲੀਵਾੜੇ – Holm
ਭਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਾਈਨ 30 ਗੱਲੀਵਾੜੇ – Liden
ਲਾਈਨ 133 ਗੱਲੀਵਾੜੇ – ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰ


.
Holm ਅਤੇ ਗੱਲੀਵਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ

ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗੇ Holm-ਗੱਲੀਵਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਆਫੀ ਲਈ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਮਿਊਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਜ ਬੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ. ਫਿੱਟ ਜ ਬੱਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ.
ਲਾਈਨ 28 ਗੱਲੀਵਾੜੇ – Holm (Vike)
Se Holmbussen i pdf-format eller genom sökfunktion här på Dintur,ਹੈ.

Obs! Sträckan Sundsvall-Kovland kompletteras ibland med byte via Linje 30, se tider längre ner.
.

ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌਰਾ Holm-ਗੱਲੀਵਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)?
Som pensionär eller med 100% sjukersättning/aktivitetsersättning kan man köpa “Seniorkortet” och som barn 0-19 år kan man köpaBarnkortetoch åka obegränsat inom hela Sundsvalls kommun för endast 100 SEK / ਮਹੀਨੇ.

Reskostnaden för övriga resenärer beror på hur ofta man åker och hur man betalar.
Övriga priser hittar du här på Dintur.se.

.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ – dintur.se
ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ här på Sundsvalls kommuns hemsida.
Träpatronen ਆਵਾਜਾਈ & ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਿਸਮਤ ਗੱਲੀਵਾੜੇ-Holm, ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ.

Liden ਜ Kovland ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਰਪੂਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਲੈ. ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ “Lidenbussen” – ਲਾਈਨ 30.


ਲਾਈਨ 30 ਗੱਲੀਵਾੜੇ – Liden (Hammarstrand)
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
Lidenbussen i pdf-format eller sökfunktion på Dintur.se.


.
ਲਾਈਨ 133 ਗੱਲੀਵਾੜੇ – ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰ
ਵੱਡੇ ਝਲਕ ਲਈ ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੱਸ.

.


ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
Holmbussen ਲਾਈਨ 28
Lidenbussen ਲਾਈਨ 30
ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੱਸ ਲਾਈਨ 133