Skridskoentusiaster isfrossar på spegelblanka Holmsjön


Holmsjön lockar många skridskoturister i vinter när förutsättningarna är extra goda. Här ett sällskap på tur mot Anundgård, med Holms kyrka som majestätiskt reser sig ur dimman. Foto: Lola Hultman

Holmsjöns ca 3 mil långa och stilla insjövatten gör den ofta till traktens kanske bästa och säkraste is för långfärdsskridsko. I vinter har det bjudits på extra många fina skridskodagar på den spegelblanka isen. Den milda vintern har hittls medfört dåligt med snö häromkring, liksom i större delen av Sverige. Desto bättre har dock förutsättningarna för god skridskois varit. Vare sig man har långfärdsskridskor eller vanliga griller är det en härlig upplevelse att ge sig ut när isen ligger blank.

I helgen var Lola Hultman, från Hällingen, och Jonas Modin med sällskap ute på en tur längs med Holmsjön. Bilderna förmedlar utan tvekan frihetskänslan och naturupplevelsen även om den helst bör upplevas på plats.

Kort andningspaus innan turen bar vidare från Hällingen till Anundgård.

En kärnis av sötvatten anses hållbar för en skridskoåkare när den är fem centimeter tjock, enligt Friluftsfrämjandet, vilket kan ta några dagar eller någon vecka på den stora Holmsjön. Normalt sett när sjön frusit i december tar det oftast inte så många dagar innan snön kommer som ett brev på posten. Då gäller det att isen blivit tillräckligt tjock, om man dessförinnan skall hinna åka på den. Med årets milda vinter har dock inget tjockt isolerande snölager lagt sig, så när kylan kommit har den kunnat frysa på sig snabbt när det varit minusgrader. 


Solnedgång utanför Loviken i början av januari. Med snabbt glid i stark medvind tar man sig ner till Anundgård på en halvtimme-timme. Närmare 30 km/h uppmättes med GPS.

Stor och stilla sjö lämplig för långfärdsskridskor
Holmsjön börjar normalt sett frysa ungefär en vecka in i december, med de mindre sjöarna runtomkring kan vara frusna och åkbara redan i början av november. När snötäcket i december uteblev på Holmsjön, hann det ganska snart bli 2-3 decimeters kärnis och när det sedan gång på gång blivit strax över ”nollan” har den lilla snön som kommit smält undan. Isytan har då kunnat bli blank och fin om och om igen. Holmsjön som både har stor areal och inte är strömmande vatten gör den dessutom till extra lämplig för långfärdsskridskoåkning. I vinter har därav sjön lockat extra mycket besökare folk från nejderna runtomkring, men även långväga skridskoturister från Stockholm och ända nerifrån Linköping gästat traktens isar.

Filmklipp från åktur på Holmsjön med start i Lovikens kvällssol.

Se upp! Råk med öppetvatten som bildats mellan Loviken-Drevberget, jan 2020.

Använd isdubbar och se upp för råkar och platser där isen är svag

Trots att sjön är stor och isen i regel tjock finns det anledning att vara lite på sin vakt. När sjön regleras för vattenkraft rör sig isen spricker ibland delvis eller helt tvärs över och då bildas så kallade råk, stora sprickor med höjdskillnader eller glapp där isen går isär.

.

Öppet vatten utanför Sandnäsets camping!

 

Likaså skall man se upp vid bäckar som mynnar ut, broar som i Vike och i närheten av utloppet vid Sandnäset där isen kan vara öppen eller svagare flera hundra meter ut. Isdubbar och iskunskap är alltid att rekommendera! Även om förutsättningarna är goda.

 

Så var tempen i början av vinter, från att isen frös helt kring 17/12 t.o.m. 10/1.

Hur var tempen inatt? Uppdaterad vädersida på Holmbygden.se/vader
Har isen smält? Har det bildats ”överis”? Har isen byggt på sig inatt? Det är frågor man ofta ställer innan man skall ge sig ut. Nu är vädersidan över Holmbygden uppdaterad och visar i realtid och faktiska temperaturer som varit den senaste tiden. Data lagras fortlöpande från och med idag, 20 januari 2020.
.

Länkar

Kommunen vill satsa mer på Holm-Indal-Liden


Första träffen för det lokala rådet på Häreborg i Indal, med några av de som ska representera de nordvästra kommundelarna. Hans Forsberg (c) höll i mötet. Främst gavs idag möjlighet till att lära känna varandra och förstå syftet med rådet.
Fr. v.; Hans Forsberg (c) (ordförande i det lokala rådet), Lars Lidin (BGT Liden), Marianne Leek (processledare, t.f. landsbygdsutvecklare), Victoria Melin Furberg (Tempo Indal), Niklas Wikholm (Holmbygdens Utveckling, Holms SK, Holm Service AB).

Sundsvalls kommun har bestämt sig för att öka den kommunala närvaron och satsa lite extra på den nordvästra delen av kommunen. Med den utgångspunkten har man bildat det lokala rådet ”Indal-Liden”, beslutat genom kommunens mål och resursplan. Rådet kommer bestå av både politiker som är engagerade i landsbygdsfrågor och lokala representanter från bygderna Holm, Indal och Liden. Förutom att vara ett referensorgan för kommunen ska rådet också vara en viktig kanal för kommunikation till byinvånarna. Såsom här, genom Holmbygden.se. Kommunen ska på vis ge näringsliv och och föreningsliv möjlighet att diskutera och prioritera vilka insatser som behövs i vår kommundel.

Representanter från Holm är Ulla Grelsson (L) och Niklas Wikholm. Ulla är främst politiskt representerad, men är samtidigt även ordförande i Holms SK. Niklas är likaså han engagerad i Holms SK, men även ordförande i Holmbygdens Utveckling samt lokal entreprenör som försöker starta upp en mack och servicepunkt i byn.


Representanter, både politiker och lokalt anknutna, konverserar om behoven i den nordvästra kommundelen och tar del av kommunens förslag till områdesplan.
Fr. v.; Ann-Charlotte Evrung (s), Hans-Christer Karlsson (Trollrike Skoterklubb, Fiskevårdsområde), Therese Eriksson (Tessan i Sillre), Hans Forsberg (c) (ordförande i det lokala rådet), Lars Lidin (BGT Liden), Jonas Engman (Indals-Lidens SK).

Först landsbygdsprogram – Nu lokala råd. Nordvästra är ett av två prioriterade områden.
Sedan tidigare i kommunen finns ett landsbygdsprogram i Sundsvalls kommun, för statuera ambitionen att satsa mer på landsbygden i kommunen. Därigenom är t.ex. idag skolorna i Indal och Liden relativt fredade i de kommunala besluten om eventuella nedskärningar. De nya lokala rådet, kan ses som en vidareutveckling inom landsbygdsprogrammet, för specifika områden som är extra prioriterade.

Liksom Indal-Liden ska det även bildas ett lokalt råd för Bredsand, för att det också är ett prioriterat område. Indal-Liden och Bredsand står för särskilda, men olika, utmaningar och därav gör man dessa två satsningar. På torsdagens möte fördes det dock på tal om vårt lokala råds namn även skulle innefatta Holm, för att tydliggöra att även Holmbygden ingår i det prioriterade nordvästra området.

En områdesplan utarbetas
Ett förslag till en områdesplan kopplat till denna satsning har tagits fram av kommunstyrelsen. Man vill främst utveckla näringslivet, satsa på utemiljö, bygga en ny idrottshall i området och omlokalisera kommunala arbetsplatser. Områdesplanen är inte helt färdigställd, men ska med hjälp av rådet kunna finslipas och utmynna i något bra för att vidareutveckla våra bygder.

Läs även tidningsartikel i Sundsvalls Tidning
Premiär för kommunens första lokala råd – ska utjämna sociala skillnader i Sundsvall: ”Ett pilotprojekt”

Inbjudan till diskussion och frågor kring Lidens Hälsocentrals framtid


Region Västernorrland bjuder nu på onsdag in dig som bor i Holm, Liden och Indal för att informera om det förslag som kan innebära en förändring för Hälsocentralen Liden.

”Vi ser fram emot en dialog där vi kan fånga upp tankar och idéer att ta med i vårt fortsatta arbete med att utveckla en tillgänglig och patientsäker vård”, låter regionens företrädare hälsa.

De som håller informations mötet är Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör, och Pernilla Wikudd, verksamhetschef. Medverkar på mötet gör även Elina Arab, Vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tid och plats: Onsdag 9 oktober kl 18:30 i Sockenstugen i Liden

Läs mer om de nya förslagen i Sundsvalls Tidning
4/10: Stor oro i Liden när hälsocentral bantar: ”Landsbygden ska utarmas totalt”
2/10: Debatt; Bantningen av hälsocentraler – ett stort svek mot glesbygden
26/9: Hälsocentralen i Nacksta föreslås läggas ner – Stöde och Liden bantas till filialer

Läs mer om Hälsocentralen i Liden här på Holmbygden.se,