PRO Holm

PRO Holms 60 rocznica 12 sierpnia 2005 na Österström.

ZAWODOWIEC (Krajowa Organizacja Emerytów) jest organizacją dla seniorów i jest neutralny w odniesieniu do polityki, organizacje religijne i umiarkowanie. Każdy z każdym rodzajem emerytury są mile widziane jako członkowie.

Pro Holm została utworzona 9 września. 1945 gdzie roczna opłata zdecydowany 1 korona dla mężczyzn i 50 cent dla kobiet. Dzisiaj jest opłata roczna 220 SEK. Zarząd składa się z jedenastu osób.

ŁĄCZNOŚĆ:
Przewodniczący Staffan Andersson 070-302 37 43