reunião de informação do Conselho de Migração na quinta-feira

Conselho de migração.Efter påtryckningar från bybor håller Migrationsverket på torsdag 17/12 em. 18:00 ett informationsmöte på Församlingshemmet. Ingen information har fortfarande kommit från någon myndighet eller leverantör trots att invånarantalet nu fördubblats i Anundgård. Vid kontakt med Migrationsverket hade man ej heller tänkt hålla något sådant möte i Holm. På önskemål av Holmborna kommer dock Migrationsverket nu hålla ett informationsmöte med byborna till veckan.

Det finns även tankar på att ha en träff även med de nyinflyttade asylsökande längre fram, mer information om det senare.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados *