Fiber Holm – raport privind progresele înregistrate!

gorun-fibre de miciEfter en tidsradioskuggaär vi i Holm Fiber Ekonomiska Förening tillbaka med lite information om hur vi ligger till med arbetet med bredband till vår bygd.
.

Nuläge
Vi får börja med att gratulera Djupröra Sandnäset och Loviken som fick möjlighet att ansluta sig till fiberföreningen Östra Bräcke. Där håller man nu på att gräva och placera ut utrustning som sen ska kopplas in i deras fastigheter och ansluta mot deras kommunikationsoperatör. Det resulterar ju i att vi i nuläget är färre medlemmar men vi ser inga problem med det utan vår förening är ändå så stor att vi kan genomföra ett bygge av nätet om vi beviljas bidrag.

Vi har haft ett anbudsförfarande ute angående systemleverantör dvs dom som bygger nätet. Vi har beslutat att använda oss av Bynet som har stor erfarenhet av att bygga nät i glesbygd på det sätt vi ska göra. Vi håller även på med anbudsförfarandet angående kommunikationsleverantör dvs dom som sköter nätet och hjälper leverantörerna av tjänster att få fram sina produkter till oss. Där har vi inte beslutat oss än men har två fullvärdiga kandidater att välja mellan.

Medlemmar
I nuläget har vi 173 medlemmar av vilka några inte har betalat sin års och medlemsavgift vilket krävs för att räknas som medlem. Există încă proprietari potențiali se pot alătura și au fost mulțumiți cu vecinii și să influențeze mai mulți oameni să se alăture viitorul patriei noastre.

Harta membrilor și a proprietăților asociației, precum și clienți potențiali!
Faceți clic pe “satelit” pentru a vedea casele. Harta este actualizată în mod continuu. Se fullsstor karta.
OBS! Vă rugăm să ne ajute să obțineți clienții la albastru- și casele de culoare galbenă.

contribuţii
Pe parcursul ultimului trimestru 2014 cererea se depune la Consiliul Județean pentru cererea de grant pentru constructii. Deciziile privind subvențiile se vor baza pe informații care vin în primul trimestru 2015. Acesta va fi prezentat în cerere, inclusiv cât de mulți oameni vor să se conecteze la rețea și care este numărul care este baza pentru dimensiunea. Efter det att ansökan är inlämnad kan inte antalet medlemmar som är bidragsgrundande ökas. Tillkommer fastigheter efter det att bidraget är beslutat så kommer de självklart att kunna ansluta sig men det kommer att resultera i att de tillkommande fastigheterna kommer att få betala en dyrare anslutning eftersom vi inte kommer att kunna få bidrag för dessa. Hur stor den fördyringen blir återkommer vi till senare. För att inte riskera det anmäl er snarast och betala in er års och medlemsavgift så att ni är med. Ju fler vi är med ju billigare blir varje anslutning.

deciziile
När vi har allt klart med beslut om bidrag m m så kommer allt att presenteras för medlemmarna som sen är de som formellt beslutar att vi bygger nätet.

Vi från styrelsen ser mycket positivt på det arbete som skett och ser även positivt på förutsättningarna för bygge av fibernätet.

Pentru Consiliul de
Stefan Edin

Holm Fiber hemsida med mer information och artiklar: Holmbygden.se/holmfiber

lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *