Österströms сумки отдыха Соединение

Наш бизнес находится в живописном районе Österström. Föreningen förvaltar bagarstugan som finns till allmänheten gagn och ordnar även sammankomster i trakten. Любой желающие хороший домашний хлеб может нам арендовать уютную пекарню о. 40 кв.м. по низкой цене.

Hyra av bagarstuga: 50 кр.

кто-нибудь, хотят, и принять правила / подзаконные акты будут приняты в рамках Ассоциации, стать членами. Тем не менее, с правом голоса только для тех членов, которые проживают в границах прихода Holm. För övriga beviljas stödjande medlemskap. В соответствии с решением, принятым на старте в марте 2016 членский взнос 50 / Год и должны быть оплачены до Хандельсбанкена клирингового числа 6344, счет 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/vilka som är avsändare vid inbetalning.

Читать далее
17/3 -16: Österströms Bygdegårdsförening nystartar!
10/5 -18: Блошиный рынок в Österström

Катализатор
Карина Халтман 0692-300 92 (управляет арендой пекарни).
.

(Före detta Österströms Bygdegårdsförening)
(Föreningen hette före 2016 “Österströms общинного центра Ассоциации” och var länge fastighetsägare av den s.k. “старая школа” i Österström. Föreningen stod värd för samlingslokalen och tjänade bygden vid åtskilliga fester, dans-, biokvällar och möten genom tiderna. Lokalen är sedan ca 2012 såld till privat ägo.)

соединения